Запсільський ЗДО "Рукавичка", Запсілля
Сумська область, Сумський район

Про організацію роботи закладу у 2020-2021 році

 

rnrn

 

rnrn

                                                                         Наказ

rnrn

 

rnrn

 21.08.2020                                   с. Запсілля                            №  9 – ОД

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

Про організацію освітньої діяльності

rnrn

в ЗДО у 2020-2021 навчальному році

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

           Організація освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти у 2020/2021  навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листа Міністерства освіти і науки від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році», , власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

rnrn

     Зміст навчально-виховного процесу в закладах дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, відповідно до чинних комплексних програм, варіативних програм розвитку навчання виховання дітей та навчально-методичних посібників, що рекомендовані та затверджені Міністерством освіти і науки України. Виходячи з вищезазначеного, з метою реалізації освітнього стандарту і забезпечення на цій основі стартового розвитку дітей,

rnrn

 

rnrn

НАКАЗУЮ:

rnrn

 

rnrn

1. Керівництву та педагогічному персоналу ЗДО:

rnrn

1.1. Організувати роботу щодо максимального охоплення дітей дошкільною освітою через мережу закладу та надання якісних освітніх послуг.                                                                                                                       

rnrn

1.2. Неухильно дотримуватись виконання вимог державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти  при організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році.

rnrn

1.3. Здійснювати освітній процес за оновленою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».                                                                                                

rnrn

1.4. Забезпечити організацію навчально-виховного процесу у закладі у такому розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного «Я» дитини.

rnrn

1.5. Створювати умови для всебічного розвитку дитини відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.                                                                  

rnrn

1.6. Організувати роботу гуртків:

rnrn

з художньо-естетичної діяльності - 1 заняття на тиждень;

rnrn

з англійської мови – 2 заняття на тиждень.

rnrn

1.7. Здійснювати контроль за навчально-виховним процесом ЗДО.                                                                                                              

rnrn

1.8. Здійснювати контроль за плануванням та проведенням гурткової роботи у дошкільній групі.     

rnrn

1.9. Розглядати питання навчально-виховної діяльності, гурткової роботи закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу ЗДО та батьків.

rnrn

1.10. Організовувати планову консультативну допомогу педагогічним працівникам та родинам вихованців.                             

rnrn

1.11. Організувати роботу батьківського всеобучу.

rnrn

2.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

Завідуюча ЗДО:             ____________          Н.М. Скрипка

rnrn

 

rnrn

 

Логін: *

Пароль: *