Запсільський ЗДО "Рукавичка", Запсілля
Сумська область, Сумський район

Інформація для батьків

Правила прийому дітей 

до закладу дошкільної освіти

            Прийом дітей до закладу здійснює керівник ЗДО протягом календарного року на підставі:

заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров'я дитини;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтва про народження.

          Група у закладі комплектується за віковими ознаками та чеговістю подачі заяв. За дитиною зберігається місце в у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

           Відрахування дитини з ЗДО здійснюється:

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

•на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

           Адміністрація ЗДО письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

  Для зарахування дитини

до Запсільського ЗДО"Рукавичка"

 необхідно подати наступні документи :

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ЗДО).

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень.

4. Ксерокопію свідоцтва про народження дитини.

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують.

6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.

 

 

Логін: *

Пароль: *